22 90 67 60

(DØGNVAKT)

Endring i pris på restavfall 2021

Myndighetene foreslår innføring av CO2 avgift på forbrenninga av avfall – varsel om ekstraordinær prisregulering.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslås det en avgiftssats på 149 kroner per tonn CO2 ved forbrenning av avfall. Konsekvensen av dette vil bli økede restavfallspriser i hele landet. Etter nøye beregninger og kalkuleringer viser det seg at dette utgjør 82 kroner per tonn restavfall.

Det kan komme endringer når budsjettet skal behandles av Stortinget i desember, men vi forutsetter at avgiften blir innført og trer i kraft 1. januar.

Vi velger derfor å varsle denne prisjusteringen nå. Dette gjør vi med henvisning til «endring i offentlige avgifter» som gir mulighet for å justere prisene tilsvarende.

Om avgiften ikke blir vedtatt eller satsen endret fra opprinnelig forslag vil vår regulering bli i forhold til dette.