22 90 67 60

(DØGNVAKT)

Hva som ikke kan kastes i en container

Er du i tvil om hva som kan legges i containeren, ta kontakt med vårt kontor. Ekstra gebyrer vil bli ilagt ved overtredelse.

Vi vil være behjelpelig med å finne den optimale avfallsløsning.


Det er IKKE tillatt å levere følgende avfall blandet med annet avfall:

 • EE-avfall
  Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy

 • Radioaktivt avfall
  Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

 • Eksplosivt avfall
  Eks. ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

 • Smittefarlig avfall
  Eks. sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodinfisert avfall

 • Våtorganisk avfall
  Eks. matavfall og frityrolje
 • Farlig avfall
  Eks. maling (tomme og tørre spann med lokket av er ok), løsemidler, spilloljer, takpapp, batterier, spraybokser, lim, asbestholdige materialer, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

 • Avfall i sorte søppelsekker (fargede/ikke transparente)
  Initiativet til dette startet på kommunale og interkommunale miljøstasjoner og de aller fleste kommuner har nå etablert denne praksisen

 • Dekk

 • Isolasjon

 • Hageavfall

 • Masser

 • Avløpsslam

 • Flytende avfall

 • Trykkimpregnert / kreosotbehandlet treverk

 • Isolerglass

 • Gips

 • Gulvbelegg

 

Har du avfall av de nevnte typer, ta kontakt med oss, og vi vil bistå med veiledning og tilpasning av løsning.

 

Med henvisning til norske lover og våre konsesjoner, kan de nevnte avfallstyper ikke leveres blandet med annet avfall. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyr iht. gjeldende satser. Eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller sortering kan bli belastet kunden.

 

Eksempel på avvik: 
-EE-avfall (f.eks. støvsuger) utløser avvik på 2.650,- eks. mva. + omkostninger.
-Impregnert treverk, utløser avvik på 2.650,- eks. mva. + omkostninger.
-Gips og/eller isolasjon, utløser avvik på 2.650,- eks. mva. + omkostninger.

Vi garanterer at alt avfall vi håndterer blir miljømessig forsvarlig behandlet.