22 90 67 60

(DØGNVAKT)

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Våren 2015 lanserte myndighetene en elektronisk tjeneste for å erstatte det gamle, papirbaserte systemet som til da ble brukt for å deklarere farlig avfall. Fra 1. mai 2016 kan man kun deklarere elektronisk - papirskjemaene er dermed historie.

Gjelder dette din bedrift?

Dersom bedriften din genererer mer enn én kilo farlig avfall i året, plikter du å levere det til en virksomhet som har tillatelse til å håndtere det. Ved bedriftsnedleggelse eller driftsstans i mer enn tre måneder, skal det farlige avfallet leveres umiddelbart.

Det er du som avfallsprodusent som er ansvarlig for å gi korrekt og tilstrekkelig informasjon om avfallet, slik at den videre håndteringen kan skje på en sikker og trygg måte. Dette gjøres ved å fylle ut et standardisert skjema elektronisk for deklarering av farlig avfall. Brudd på regelverket kan medføre strenge sanksjoner fra myndighetene.

Tomwil kan deklarere for dere

Som konsulent kan vi deklarere det farlige avfallet for deg. Det eneste du må gjøre da er å delegere fullmakt til oss, og vi vil håndtere den elektroniske deklareringen fremover.

OBS! Dersom du ikke er Administrator før du skal delegere fullmakt til oss, må daglig leder eller administrerende direktør logge seg inn i Altinn først og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til deg.

Gjør følgende for å delegere fullmakt:

  • Først må du registrere bedriften. Gå inn på Avfallsdeklarering.no - klikk på Administrasjon og følg instrukser for registrering.
  • Når du er logget inn etter registreringen må du opprette en sluttbruker for å få brukernavn og passord. Klikk på Sluttbruker for å opprette deg selv som bruker. Du vil motta en mail hvor du må aktivere din brukerprofil.
  • Logg inn på nytt som administrator på Avfallsdeklarering.no
  • Klikk på Fullmakter og velg Opprett fullmakt.
  • I det neste vinduet må du velge at du skal gi fullmakt til en konsulent (ikke avfallsmottak).
  • Klikk på søkeknappen, og legg inn vårt virksomhetssnummer 980 912 884 for å enkelt finne oss (alternativt søk på Tomwil Miljø).
  • Marker ut søkeresultatet og klikk på Legg til. Vi blir da varslet og godkjenner forespørselen.

Vær obs på at fullmakten fritar dere ikke fra leverings- og deklareringsplikten, slik den er beskrevet i Avfallsforskriften kapittel 11 og kapittel 16.

Ønsker du å deklarere selv?

Deklareringen gjøres på Avfallsdeklarering.no. Dette er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Myndighetene er i denne sammenheng Miljødirektoratet og Statens strålevern.


Lynkurs

Norsk Gjenvinning, Tomwils morselskap, har utarbeidet et lynkurs på web som gir deg en rask innføring i hvordan du deklarerer farlig avfall elektronisk.

Lynkurset finner du her


Brukerveiledninger

Det er utarbeidet en enkel og en mer omfattende veiledning for å ta i bruk den elektroniske løsningen, og disse kan lastes ned her:

Vi kan også bistå med utfylling for de kundene som ønsker å deklarere selv.


Informasjon nødvendig for å velge Tomwil Miljø

Dersom du deklarerer selv og ønsker å bruke Tomwil Miljø, er det viktig å vite dette:

Fakturaadresse
For at du skal få riktige priser til din virksomhet må våre fakturaopplysninger legges til under valget Tilleggsopplysninger:

Tomwil Miljø AS
Postboks 8968
7439 Trondheim

Tilleggsopplysninger

 

Navn på Transportør
Under Transportør og Avfallsmottak og transportør må det velges Andre og Tomwil Miljø As under nedtrekksvinduet Navn på transportør.

Transportoer

Tomwil Miljø

Konsulent

Virksomhetsnummer: 980 912 884

 

 

Avfalldeklarering -veileder -png

Brukerdokumentasjoner

Enkel brukerveiledning
Avansert brukerveiledning