22 90 67 60

(DØGNVAKT)

Suge- og spyletjenster

Se våre tjenester spyling og rensing av rør, høytrykksspyling, suging av tørre og våte masser etc. Kontakt vårt morselskap Norsk Gjenvinning på 09700 for mer informasjon eller bestilling.