22 90 67 60

(DØGNVAKT)

Rengjøring fettutskillere

Med HMS i fokus og moderne utstyr tømmes og rengjøres fettutskillere etter faste prosedyrer for å hindre skader. Rutekjøring for tømming bidrar til god planlegging og dokumentasjon sikrer kundens og myndighetenes krav.

Manglede tømming av fettutskillere kan gi tette avløpsrør - uansett om de er private eller offentlige. Det kan gi ekstra utgifter som følge av tilbakeslag av kloakk. Konsekvensene kan i ytterste konsekvens være at virksomheten må stenge. Det kan også medføre at kommunen krever å få dekket ekstra kostnader for ekstra vedlikehold av kommunalt avløpsnett.

Krav til tømmehyppighet er fastsatt i NS EN 1825, og det vil si at fettutskilleren skal tømmes når 15% av det totale våtvolum utgjør fett. Ellers så gjelder kommunale forskrifter for tømmehyppighet, de kan variere fra ingen krav til tømming hver måned. Det er viktig å sjekke hva som gjelder i din kommune. Norsk Gjenvinning kan tilby fast tømming og kontroll i rutekjøring til fast pris og leverer dette til godkjent behandlingsanlegg.