22 90 67 60

(DØGNVAKT)
Suge- og spyletjenester

Sandfang og oljeutskillere

Tømming og kontroll med påfølgende rapportering til kunde/kommune utfører vi med moderne kombinasjonsbiler som har både suge og spylefunksjon. Vi bistår gjerne med rådgivning.

Oljeutskillere:
Ved oljeutskillere blir det brukt skjemaer som forteller hva som blir gjort med oljeutskilleren (kontrollpunkter) samtidig som det gis et inntrykk av hvordan utskilleren fungerer. Oljeholdig vann og slam deklareres på hvert sitt deklarasjonsskjema. Vi har eget mottak for avfallet. Vi kan også utføre visuell kontroll av oljeutskilleren, i henhold til forskriften. Våre mannskaper er kurset for denne type arbeid.

Krav til rapportering kan variere fra kommune til kommune. Vi bistår med nødvendig dokumentasjon både til kommune og til den som eier oljeutskilleren. 

Sandfang:
Vi har utstyr som er godt egnet til tømming og rengjøring av sandfang. Vi står også for mottak av slammet. Vi har spesialtilpasset utstyr inkludert koordinatdokumentasjon ved tømming av sandfang i funksjonskontrakter for veivedlikehold. 

Tekniske spesifikasjoner: 

 • Suge- og spylebiler
 • Biler med flere kammer på bilen, skille mellom slam og vann/olje
 • Måleapparat for gass
 • Mottaksanlegg for farlig avfall (bl.a. slam og olje)
 • Avvanning av slam
 • Prøvetaking av utløpsvannet inkludert analysering
 • Justering og vedlikehold
 • Rapportering til myndighetene

 

Bruksområder: 

 • Rørleggere
 • Bilverksteder/bensinstasjoner
 • Entreprenører
 • Kommuner
 • Eiendomsbesittere