22 90 67 60

(DØGNVAKT)
Suge- og spyletjenester

Suging av tørre og våte masser

Sugebilene er godt egnet til blåsing og trykking. Da kan vi blåse masser opp i siloer, tanker og lignende. Eksempel på masser vi kan suge, blåse og trykke er vann, slam, sand, pukk, cement, olje, maling, syrer, leire, bensin, tjære og koks. 

Eksempel på type oppdrag er:

 • Tømming av septiktanker, oljeutskillere, oljetanker, kulverter og siloer
 • Suging av kabelgrøfter, sandfang og stubbloft
 • Støvsuging av bygninger
 • Suging av taksingel
 • Suging av flis
 • Støvfjerning kanaler etc. industrien

Vakuumsugerne kan kombineres med pumper og annet spesialtilpasset utstyr for masseforflyttning over og under vann. 

Tekniske spesifikasjoner: 

 • Vakuumsugere (supersugere) som også kan trykke og/eller blåse
 • Kapasiteter inntil:
  • Sug 8500 m3 luft per time
  • Inntil 97 % vakuum (undertrykk).
  • Tankstørrelse 10-14 m3 uten hengere
 • Biler og sykloner som kan tømme massene rett i fat, big-bag, beholdere og lignende
 • Forknuser for teglstein etc.
 • Minigravere for styring av sugeslange
 • Sugeslange 75-200 mm
 • Sugedistanse: 2-300 m
 • Sugehøyde: minus 15 til pluss 30 m

 Bruksområder: 

 • Kommuner
 • Entreprenører
 • Industri
 • Private
 • Eiendomsbesittere
 • Kraftverk
 • Jernbane