22 90 67 60

(DØGNVAKT)

Høytrykkspyling 250-1500 bar

Vi bruker høytrykkspyling til oppdrag som oppspyling av tett kloakk, rengjøring av tanker og beholdere, industrirengjøring, rengjøring av bygninger, parkeringsarealer og fasader. 

Vårt spyleutstyr er ofte kombinert med sugebilene. Vi utfører også rengjøring av tanker, kolonner og beholdere med spesialutstyr som opereres av mannskap utenfor beholderne/tankene. Vi har også spesialutstyr for rengjøring av store oljetanker.

Høytrykk (HP) 250 -1500 bar

Med våre mobile høytrykkspumper er vi i stand til å fjerne uønsket belegg og avleiringer i varmevekslere, kolonner, tanker, kjeler og rørsystemer. Vi disponerer et omfattende utvalg av høytrykkspumper fra 250-1500 bar.

Tekniske spesifikasjoner: 

 • Høytrykksaggregater
 • Spyleutstyr og spyledyser til ulike behov
 • Kapasitet:
  • Vannmengder fra 45 l/m til 240 l/m  
  • Vanntrykk opptil 1500 bar
 • Varmtvannsheater 1250 bar, 250 l/m og 95oC
 • Butterworther robot for innvendig rengjøring av tanker, beholdere og kolonne
 • Gulvvasker og mekanisk slamsamler (store tanker)
 • Varmtvannspyler
 • «No entry» rengjøringsteknikk for tanker
 • Diverse spyleutstyr

 

Bruksområder: 

 • Kanaler
 • Rør
 • Produksjonsutstyr
 • Ovner
 • “Risers”
 • Reaktorer
 • Blandemaskiner
 • Tanker
 • Veikonstruksjoner  
 • Kjeler
 • Varmevekslere
 • Skipssider