22 90 67 60

(DØGNVAKT)
Container

Endring av regler for isolasjon i blandet avfall

Tomwil Miljø AS leverer alt blandet avfall til Norsk Gjenvinning AS. Norsk Gjenvinning innfører nå en endring i forhold til isolasjon i blandet avfall.

Det er pr. 15. august 2020 ikke tillatt å levere isolasjon i fraksjonen blandet avfall. Dette med bakgrunn i den negative miljøeffekten isolasjon har i energigjenvinningsprosessen.

 

Isolasjon kan derimot leveres som egen fraksjon enten i container eller Smartsekk.

 

Vi etablerer samtidig en ny fraksjon med navn Restavfall med isolasjon. Denne fraksjonen kan inneholde isolasjon, men vil prises vesentlig høyere enn blandet avfall. Prisen vil gjenspeile de betydelig høyere kostnadene knyttet til behandling og levering.

 

Hvis mottakskontrollen avdekker mindre mengder isolasjon i blandet avfall, vil det bli registrert avvik. Ved større mengder isolasjon anbefaler vi at dette blir levert som egen fraksjon.

 

For å få til en smidig overgang, vil det frem til august bli en informativ praksis sånn at dere kan tilrettelegge egen drift. Det vil si at det ikke vil bli belastet avviksgebyr før 15. august.

 

Skulle det være spørsmål, ta kontakt på telefon eller mail. Vi hjelper gjerne.