22 90 67 60

(DØGNVAKT)

Slik jobber vi mot koronaviruset

Tomwil Miljø og Norsk Gjenvinning i høy beredskap i forbindelse med Koronarisiko.

Konsernet utfører kritiske samfunnsoppgaver. Vi tar situasjonen som nå utvikler seg på det største alvor og vårt hovedmål er å sikre at vi har friske og trygge medarbeidere som kan møte våre kunder på en god og trygg måte fremover.

Det ble tidlig nedsatt en beredskapsgruppe i konsernet for å følge med på utviklingen og for fortløpende vurdere og implementere egnede risikoreduserende tiltak. Tiltakene som iverksettes gjøres i tett samarbeid med våre operative divisjoner for å sikre løsninger som fungerer lokalt, da dette varierer fra sted til sted og avdeling til avdeling.

Alle våre avdelinger har de to foregående ukene risikovurdert sitt arbeid i forhold til situasjonen. Basert på dette har vi utarbeidet og iverksatt beredskapsplaner som løpende tilpasses situasjonen. Vår ambisjon er å i størst mulig grad opprettholde tjenestetilbudet til våre kunder.

Vi ber om at kunder og samarbeidspartnere tar sine forhåndsregler. Dette er en felles dugnad alle må bidra til for å minimere de samfunnsmessige utfordringene vi nå står overfor.

Har du spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson eller kundeservice så svarer vi det så godt vi kan.