22 90 67 60

(DØGNVAKT)
Om oss

Prisjustering for 2024

 

Økning i Co2 avgift på forbrenning av avfall

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2022 å innføre CO2-avgift på forbrenning av avfall. Størrelsen på avgiften skal økes gradvis i årene som kommer, og hensikten er å bidra til økt kildesortering og reduserte klimautslipp.

Den vedtatte økningen som skulle gjelde fra 1.1.23 ble ikke innført fordi den norske modellen krevde en godkjennelse i EFTA. Denne godkjennelsen kom 11.12.2023. Finansdepartementet besluttet den 20.12.2023 at avgiften innføres slik det er lagt opp til i statsbudsjettet med virkning fra 1.1.2024 

Det betyr at CO2-avgiften økes fra kr 131,- pr. tonn til kr 485,- pr. tonn med virkning fra 1. januar 2024. Vi regulerer følgelig prisene på restavfall og avfallstyper som går til forbrenning med kr 354,- fra samme dato. Farlig avfall er ikke omfattet av avgiften.

Vi beklager kort frist, men dette var ikke noe vi kunne forutse.

 

Generell prisregulering 1. januar 2024

Vi gjennomfører i tillegg årlig prisjustering og setter opp prisene våre med 4,31% iht. «Arbeidskraftkostnadsindeks – Forsyning av vatn, avløps-og novasjonsverksemd»

med virkning fra 01.01.2024. Dette skjer i henhold til våre generelle vilkår.

 

Pga dårlige nedstrømspriser, pushes våre priser opp, vi har derfor også sett oss nødt til å endre prisene på noen utvalgte fraksjoner.

 

Har du spørsmål til dette ber vi deg ta kontakt med kundeansvarlig

eller vårt kundesenter.